جستجو
پارسی

نبشی ۸*۴

نبشی ۸*۴ به ضخامت ۲ میل به طول ۲، ۲/۵، ۳ و ۴ متر موجود می باشد.
تماس برای قیمت
تاریخ تحویل: 1 تا 2 روز