جستجو
پارسی

دستک 30 ریلی

قابل نصب در ریل آلومینیوم با طول 30 سانتیمتر و از جنس آهن می باشد که روی سطح آن پوشش کرم شده است.
تومان
تاریخ تحویل: 1 تا 2 روز
برچسب های محصول