جستجو

۱۰ تیله قوطی خور

تولید کننده: HK
یراق ۱۰ تیله بیضی قوطی خور به رگال سالنی یک طبقه و دو طبقه قوطی و همچنین میزهای پانچ متصل می شود.
تومان
تاریخ تحویل: 1 تا 2 روز