جستجو
پارسی

۱۰ تیله قوطی خور

تولید کننده: HK
یراق ۱۰ تیله بیضی قوطی خور به رگال سالنی یک طبقه و دو طبقه قوطی و همچنین میزهای پانچ متصل می شود.
تماس برای قیمت
تاریخ تحویل: 1 تا 2 روز